logo
logo
hermitage

Hermitage en de waan van de dag

Hermitage

De meeste mensen denken bij het woord Hermitage aan het imposante paleis in St.-Petersburg uit 1762, dat door de tsaren familie als winterresidentie werd gebruikt en later staatsmuseum werd (met tegenwoordig dependances in andere landen). De naam komt van een klein paviljoen, een bijgebouw, dat de kluizenaarshut (=hermitage) werd genoemd.
Met dit project willen we het woord hermitage de oorspronkelijke betekenis teruggeven.

Kluizenaarschap

Hermitage betekent: kluizenaarschap, in afzondering, buiten de bewoonde wereld leven.
Het woord hermitage komt uit de Christelijke cultuurgeschiedenis. De term is afgeleid van het Griekse woord erimos, dat woestijn en eenzaam, onbewoond, verlaten betekent.

Leven in stilte

De mensen die voor het eerst heremieten werden genoemd, waren Christenen in Egypte, gevlucht voor de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk in de 2e eeuw. Zij zonderden zich af in de Saharawoestijn even buiten de stad Wadi Natroen.
Hier ontdekten zij dat leven in eenzaamheid en stilte, zonder bezittingen en met beperking in voedsel, drank en slaap, een gunstige uitwerking had op religieuze ervaringen.
Het woord religie komt van re-liëren (re-ligare), herverbinden. De afzondering van het maatschappelijk leven en het op jezelf terug-
geworpen worden heeft een gunstige uitwerking op een mystieke ervaring van eenheid: het vermogen je te verbinden met ‘het al’ / ‘God’ / ‘Allah’ / Brahma /‘de ongerepte natuur’ / ‘de kosmos’ / ‘de bron van waaruit alles ontstaan is’. Je verbindt opnieuw wat eigenlijk al een geheel is, maar uit elkaar is komen te liggen, je herstelt jezelf van vervreemdingen, je herstelt de verbinding met je zelf.
Het werkt ook andersom: Je raakt wat los van de (mensen)wereld omdat je je in een groter verband voelt opgenomen. Het woord ‘alleen’ betekent in feite ‘één met het al’.

Inspiratie

Voor kunstenaars, andere creatieven en verder iedereen die iets nieuws zoekt is het effect van hermitage: bevordering van de verbeeldingskracht en ontvankelijkheid voor inspiratie.
Daarnaast kunnen kunstenaars met hun werk hetzelfde effect oproepen als wat hermitage doet: middels beelden, woorden of muziek, of via humor naar de oppervlakte halen wat diep in ons verscholen ligt, of afstand scheppen tot de alledaagse beleving van de werkelijkheid en ons verbinding laten ervaren met de bron van alles/ de natuur/ etc.

Een kluizenaar pur sang bewoont in eenzaamheid een beperkte ruimte, een hutje, grot, een ‘kluis’ in een uitgestrekt landschap. 
De beperkte ruimte stimuleert het maken van een verbinding met je diepe zelf; de onbeperkte ruimte van het landschap zet aan de verbinding met het grote geheel te ervaren.

Meer lezen …

Hermitage | Stichting Kunsteiland