logo
logo

Parasite Historie

Parasite voorgeschiedenis

De Parasite is in 2001 gebouwd voor de expositie Parasites- the city of small things door architecten Korteknie en Stuhlmacher. Het was een voorbeeld van niet plaatsgebonden kleinschalige woonobjecten voor ongebruikelijke locaties in de stad. Het prototype stond op de liftschacht van Las Palmas in Rotterdam.  Na de expositie heeft de Parasite nog tot 2005 dienst gedaan als kantoor en tijdelijke projectruimte. Daarna moest het gebouwtje wegens de renovatie van Las Palmas verhuizen. In afwachting van een nieuwe locatie werd de Parasite opgeslagen op het RDM-terrein, Heijplaat. Initiatieven voor herplaatsing bleken helaas niet uitvoerbaar. In de zomer van 2013 werd besloten tot sloop. Stichting Kunsteiland bood aan de Parasite over te nemen en op te knappen om te gebruiken als tijdelijke projectruimte op het vm. terrein van de Quarantaine- Inrichting bij Heijplaat. Het Havenbedrijf gaf stichting Kunsteiland de kans om dit te realiseren.

De architecten gaven alle informatie over de bouw van de Parasite.
Meer info geschiedenis,

klik hier; Korteknie Stuhlmacher

 

Sponsors;

Suzanne Hansen

Sandy Warnaar

Category:  Historie, Parasite
Parasite Historie | Stichting Kunsteiland