logo
logo
Q-terrein

Over Stichting Kunsteiland

Bouwbedrijf voor luchtkastelen

Stichting Kunsteiland

Stichting Kunsteiland organiseert kunst- en cultuurprojecten voor een zo breed mogelijk publiek, waarbij professionals van verschillende disciplines en nationaliteiten samenwerken.

Doel van de stichting;
Het initiëren en organiseren van projecten en activiteiten waarin kunst en beleving van kunst centraal staan, met bijzondere aandacht voor binding en interactie tussen kunst/kunstenaars enerzijds en mens en omgeving anderzijds.

We zijn vanaf 2003 actief in Rotterdam met lokale en (inter)nationale projecten. De stichting is ontstaan uit de buitenexpositie QI-Kunsteiland die in het kader van Rotterdam Waterlife 2003 werd georganiseerd op het terrein van de vm. Quarantaine- inrichting bij Heijplaat.

Bouwbedrijf voor luchtkastelen

Stichting Kunsteiland voert culturele projecten uit in directe context met de maatschappelijke omgeving. Het doel is om met deze projecten mensen in contact te brengen met elkaar en met kunst en cultuur in meerdere disciplines en hen de kans te geven om hierin actief mee te werken onder leiding van professionals.
Per project worden kunstenaars en ontwerpers uitgenodigd om in het planteam of als deelnemer te participeren. Zo kan op elke plaats een ‘kunsteiland’ ontstaan door het gezamenlijk verwerkelijken van een fantasierijk idee. Stichting Kunsteiland heeft zich in de praktijk ontwikkeld tot een bouwbedrijf voor luchtkastelen.

Parasite

Directie

 • Maarten van Gent

  Image Not Found On Media Library
  Directeur | beeldend kunstenaar, AV multimedia en muzikant

Bestuur

 • Karin Stroo

  Image Not Found On Media Library
  Karin Stroo
  Voorzitter, beeldend kunstenaar, projecten en organisatie
 • Odrada Burghoorn

  Image Not Found On Media Library
  Secretaris | ontwerp en organisatie.
 • Olivier Scheffer

  Image Not Found On Media Library
  Olivier Scheffer
  Penningmeester | ruimtelijk ontwerper en beeldend kunstenaar

Organisatie

Stichting Kunsteiland heeft geen eigen kapitaal en werkt zonder winstoogmerk. De stichting heeft een postadres, maar geen eigen kantoor. De stichting heeft geen personeel in loondienst.
De stichting wordt geleid door een bestuur van drie personen, voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur ontvangt geen vergoeding , uitgezonderd eventuele onkosten zoals reiskosten.
De projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd door een door het bestuur aangestelde directeur. De directeur werkt als vrijwilliger voor de stichting en ontvangt alleen een vergoeding bij de uitvoering van projecten. De directeur voert alle taken uit die horen bij het beheer van de stichting.
Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de projecten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur. Het bestuur heeft minstens 4 x per jaar een vergadering. De jaarraporten worden gemaakt door een externe boekhouder. Het bestuur voert jaarlijks een kascontrole uit n.a.v. het jaarrapport.

Werkwijze

Per project wordt er een ad-hoc organisatie samengesteld uit freelance professionals. Deze werken in de culturele en cultureel-maatschappelijke sector, vn.beeldend kunstenaars, ontwerpers en architecten.
Allen ontvangen een vergoeding d.m.v. facturering, op basis van de vantevoren vastgestelde projectbegroting. Hetzelfde geldt voor de directeur van de stichting. Afhankelijk van de situatie worden vrijwiligers en stagiaires aangesteld, die door de professionals worden begeleid. Zij ontvangen.een onkostenvergoeding voor vrijwilligers.
Het kapitaal benodigd voor een project wordt verkregen door fondsenwerving en sponsoring.
Zowel de directeur als de andere professionals werken voor een gereduceerd tarief voor culturele projecten en voor een deel als vrijwilliger. Bedrijven leveren sponsoring in natura door levering van materiaal, mankracht, materieel, en /of expertise.

Statuten

ANBI Status

Stichting kunsteiland heeft sinds 1 Januari 2015 de Culturele ANBI-status.

Statutaire naam
Stichting Kunsteiland
RSIN:8148 21 467

Contactgegevens
Tel: 010-2232923
E-mail: kunsteiland@qiportal.nl
Quarantaineweg  1 D4
3089 KP Rotterdam

Vaste samenwerkingspartners

Over Ons | Stichting Kunsteiland